Návody > Oprava nefunkčního připojení

V případě nefunkčního nebo pomalého připojení v první řadě doporučujeme provést následující kroky, které většinou problém vyřeší:
 1. Odpojit veškeré zařízení, které používáte pro připojení k Internetu - wifi router, napájení venkovní jednotky (PoE), switche atp. - od elektrické sítě na cca 10 vteřin (včetně odpojení adaptérů z elektrické zásuvky)
 2. Vše zapojit zpět
 3. Vyčkat cca 2 - 3 minuty
 4. Vyzkoušet, zda připojení funguje
Pokud výše uvedený postup nepomůže, zkontrolujte následující body a kontaktujte nás, pravděpodobně:
 • bezdrátové připojení - zda na napájení venkovní jednotky (PoE) svítí kontrolka napájení a jsou správně zapojené kabely
 • kabelové připojení (LAN, optika) - zda na wifi routeru swítí port WAN
 • zda svítí (popř. blikají) kontrolky na wifi routeru, popř. switchi (rozbočovači)
 • zda jste na wifi routeru, popř. na napájení venkovní jednotky (PoE) nemačkali tlačítko reset.
  Upozornění: Nikdy nemačkejte tlačítko RESET! Jeho stiskem vymažete nastavení zařízení a způsobíte tak trvalé znefunkčnění připojení. Po stisku tlačítka reset je nutné znovu nastavit parametry vyresetovaného zařízení.
 • zda jste nenainstalovali vlastní wifi router (v některých případech může chybná instalace zapříčinit chvilkovou či celkovou nefunkčnost připojení)
 • zda jsou všechny kabely zapojené správně (viz zapojení kabelů)